Arnav Sethi同學代表所有得獎學生致送感謝信予梁祥彪先生及梁馨文女士 上一個 下一個
第十屆利國偉中大金禧獎學金頒獎典禮
Arnav Sethi同學代表所有得獎學生致送感謝信予梁祥彪先生及梁馨文女士
下載