Arnav Sethi同学代表所有得奖学生致送感谢信予梁祥彪先生及梁馨文女士 上一个 下一个
第十届利国伟中大金禧奖学金颁奖典礼
Arnav Sethi同学代表所有得奖学生致送感谢信予梁祥彪先生及梁馨文女士
下载